× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Krzeszowickie Centrum Zdrowia

Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia

Adres

12-282 04 01
Legionów Polskich 30
32-065 Krzeszowice
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1